Idags läget är vår utbildare certifierad i:


Microsoft 365 – MS-900

Microsoft Office Specialist – Expert Level

Netacademy utbildare – CCNA1

Person Veu – Proffesional Kommunication